Мангушська Районна Державна Адміністрація
Мангушський район, Донецька область

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо початку формування нового складу громадської ради Мангушської райдержадміністрації на 2019-2021 роки.

Постановою Кабінету   Міністрів  України  від  3  листопада  2010  року  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено порядок формування  та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

 

Громадська рада при Мангушській райдержадміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управління державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії вказаних органів з громадськістю, урахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики.

 

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок, асоціацій, організації роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших підприємницьких товариств і установ, легалізовані відповідно з законодавством України (далі – інститут громадського суспільства).

 

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування  за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадського суспільства.

 

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки (2019-2021 роки).

 

До кладу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадського суспільства.

 

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 

7  травня 2019 року Розпорядженням голови Мангушської райдержадміністрації Д. В. Черницею створено ініціативну групу при райдержадміністрації з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради на 2019-2021р. в складі 5 чоловік.

 

 Склад:

 

Мурза

Галина Вікторіна

 

Бурназова

Ганна Василівна

заступник голови райдержадміністрації

 

 

головний спеціаліст з питань внутрішньої політики райдержадміністрації

 

Члени ініціативної групи

Смолій

Микола Васильович

 

 

Мануілов

Володимир Іванович

 

Шиян

Оксана Вікторівна

голова профспілки працівників агропромислового комплексу

голова ініціативної групи

 

представник громадської організації «Православне козацьке військо»

 

представник громадської організації «Азовський патріот»

секретар ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі в установчих зборах  до  ініціативної  групи з підготовки установчих зборів щодо початку формування нового складу громадської ради подається заява до 03 червня у довільній формі, підписане уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства, тільки у паперовому вигляді.

 

До заяви додається:

 

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України  «Про захист персональних даних»

 

Заяви та документи приймаються до 3 червня 2019 року на електронну адресу shiyanoksana73@gmail.com, та в паперовому вигляді за адресою: смт. Мангуш, 87400, пр.-т Миру 72, Мангушська райдержадміністрація кабінет № 215.

 

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради планується провести 03 липня 2019 року о 14.00 годині (місце проведення установчих зборів буде оприлюднене після закінчення прийому заяв).

 

Прийом заяв для участі в установчих зборах від громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок, асоціацій, організації роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших підприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно з законодавством України припиняється 03 червня 2019 року о 15.00 годині.

 

Заяви та копії документів з підготовки установчих зборів щодо початку формування нового складу громадської ради при Мангушській райдержадміністрації на 2019-2021 роки надавати до ініціативної групи електронною поштою на електронну адресу  shiyanoksana73@gmail.com або надавати особисто на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи Бурназової Ганни Василівни, головному спеціалісту сектору з питань внутрішньої   політики   Мангушської    райдержадміністрації    за    адресою:

смт. Мангуш, 87400, пр.-т Миру 72, кабінет № 215

Для отримання більш детальної інформації  звертайтесь за телефоном - 0983303233 Шиян Оксана Вікторівна – секретар ініціативної групи.