Мангушська Районна Державна Адміністрація

Карантин в Україні у зв'язку з коронавірусом COVID-19: що потрібно знати.

Дата: 31.03.2020 14:44
Кількість переглядів: 250

Відпустка на період карантину

 

Питання 1:Чи передбачена відпустка на період карантину

 

Питання 2: Коло осіб, що мають право на отримання відпустки в обов'язковому порядку

 

Відповідь на перше питання;

 

Чи передбачена відпустка на період карантину;

Відповідно до Закону України "Про відпустки"ст. 25 «Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку»передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку;

Згідно з Законом України№ 2169-VI від 11.05.2010 «Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки"частину першуст. 25 цього Закону, було доповненопункт 3-1; матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

Крім того, відповідно до Закону України "Про відпустки"ст. 26«Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін»

Частина 1 ст. 26,наголошує, щоза сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Частина 2 ст. 26 наголошує, щоу разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно доЗакону України"Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї статті.

Тобто тлумачення Закону слід розуміти таким чином, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", не включається у загальний термін(та не може перебільшувати більше 15 календарних днів на рік), встановлений частиною першою статті 26 Закону та частиною другою статті 84 Кодексу законів про працю України.

 

Відповідь на друге питання

 

2. Коло осіб, що мають право на отримання відпустки в обов'язковому порядку.

Відповідно до Закону України "Про відпустки"право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі - підприємство).

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Право на відпустки забезпечується:

гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;

забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбаченихстаттею 24цього Закону.

Право на відпустки у разі звільнення.

За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

 

Також відповідно до пункту 3-1 частини першої статті 25 ЗаконуУкраїни "Про відпустки"право на відпустку мають:

 - матір

 - батько

 - баба

 - дід

 - інші родичі, які фактично доглядають за дитиною

 - особа, яка усиновила дитину

 - особа, яка взяла під опіку дитину

 - один із прийомних батьків

 - один із батьків-вихователів

 

Підстави для надання відпустки;

Відповідно до норм Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" а також відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID – 19» та запровадження карантину через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції органами місцевого самоврядування також оголошується період карантину.

Період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально. Рішення щодо тимчасового призупинення навчального процесу у навчальних закладах та установах освіти в кожному районі чи місті обласного значення управління та відділи освіти ухвалюють відповідно до норм Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

Загальноосвітні навчальні заклади у зв’язку з цим видають накази про призупинення навчального процесу.

Отже, на практиці документами, що підтверджують оголошення карантину, для працівників, які хочуть оформити відпустку без збереження заробітної плати, можуть бути довідки з навчальних закладів або копії наказів про призупинення навчального процесу.

Якщо працівник бажає отримати відпустку відповідно до пункту 3-1 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки", він має подати заяву про надання такої відпустки, до якої долучити копію свідоцтва про народження дитини та документ, який посвідчує відповідний статус працівника (заява працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати на період оголошення карантину).

 

Термін на який надається відпустка;

Пунктом 3-1 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території. Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки впродовж року будуть відбуватись відповідні події.

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув листМіністерства соціальної політики України від 29 квітня 2016 р. № 243/13/116-16 і повідомляє, що відповідно ст. 84 Кодексу законів про працю України передбачено надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати. У випадках, передбачених ст. 25 Закону України «Про відпустки», працівнику за його бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати. Згідно зі ст. 26 цього ж Закону, за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Важливими гарантіями при наданні відпусток без збереження заробітної плати, встановленими ст. 25 і 26 ЗаконуУкраїни «Про відпустки», є те, що на час їх надання за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 9 ЗаконуУкраїни «Про відпустки»).

Статтею 4 ЗаконуУкраїни «Про відпустки» визначені види відпусток, які надаються працівникам.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Тобто колективним чи трудовим договором можуть встановлюватись лише інші види відпусток, які не визначені у ст. 4 цього Закону.

Слід зазначити, що норма ч. 2 ст. 4 Закону не поширюється на відпустки без збереження заробітної плати, так як такий вид відпусток визначений Законом та встановлена конкретна тривалість цих відпусток.

Разом з тим відповідно до ч. 3 ст. 23 ЗаконуУкраїни «Про відпустки» оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

Враховуючи вищезазначене та норму ст. 23 ЗаконуУкраїни «Про відпустки», інші види відпусток, передбачені колективним договором, угодою та трудовим договором, мають бути оплачені. Встановлення інших видів неоплачених відпусток є порушенням законодавства про працю.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що листи Міністерстване є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

 

Альтернативні варіанти для працівника і роботодавця;

Крім відпустки батьки дітей до 14 років на період оголошення карантину можуть скористатися іншими правами і гарантіями, а саме:

 - використати щорічну відпустку, а також додаткову соціальну відпустку;

 - оформити листок непрацездатності в разі, якщо дитина захворіла в період карантину;

 - оформити відпустку без збереження заробітної плати, що надається за угодою сторін тривалістю до 15 календарних днів;

             - працювати на умовах неповного робочого часу відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора