A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мангушська Районна Державна Адміністрація
Донецька область, Мангушський район

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ПП « Джеломанов К.М.»

Дата: 29.03.2019 14:50
Кількість переглядів: 215

  ПП «Джеломанов К.М.» розташовано в смт. Мангуш Мангушського району Донецької області. Дата державної реєстрації: 17.08.2006.

     ПП «Джеломанов К.М.» здійснює господарську діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів учасників ПП «Джеломанов К.М.».

    Предметом діяльності ПП «Джеломанов К.М.» є - виробництво кондитерських виробів.

Чисельність працівників у ПП «Джеломанов К.М.» залежно від пори року становить 20-22 особи. На підприємстві працює 15 чоловіків, 5 жінок, 2 особи з інвалідністю.

    В організаційну структуру ПП «Джеломанов К.М.» входять наступні підрозділи:

- технічна служба;

- бухгалтерія та адмінперсонал;

- автотранспортна служба;

- охорона;

- виробничий відділ.

     До складу виробничого відділу входять виробничі цеха, складське приміщення, які розташовані на території підприємства.

Режим роботи в цеху однозмінний. Початок роботи  – 08.00 год., закінчення – 17.00 год. з перервою на відпочинок з 12.00 год. – до 13.00 год.

Основними напрямами економічної діяльності є Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.  Директор - Джеломанов Кузьма Миколайович пройшов навчання і перевірку знань із загальних питань законодавства з охорони праці. 

     Політика підприємства в галузі охорони праці базується на принципах:

 • пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

 • підвищення рівня безпеки шляхом забезпечення суцільного контролю на підприємстві, а також у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

 • комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі відповідних програм з урахуванням інших економічних і соціальних напрямків, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

 • соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 • встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх працюючих;

 • адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

 • використання економічних методів управління охороною праці;

 • використання досвіду інших установ і підприємств в питаннях організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі співробітництва.

   Щорічно на підприємстві плануються заходи, спрямовані на доведення умов та безпеки праці до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

У ПП «Джеломанов К.М.» розроблені та затверджені перелік професій, посад і видів робіт, на які розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці та посадові інструкції де визначені права, обов’язки та відповідальність кожного працівника.

   За охорону праці відповідає механік Мурзов Олександр Анатолійович, який пройшов навчання і перевірку знань із загальних питань законодавства з охорони праці. 

   На підприємстві впроваджена система управління охороною праці, основними функціями якої є прийняття та реалізація завдань щодо здійснення організаційних заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності працюючих, недопущення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

   З працівниками підприємства проводяться інструктажі всіх рівнів. При прийнятті на роботу працівники проходять стажування на робочому місці. Навчання працівників з питань охорони праці проводиться у відповідності до затвердженого графіку. Вступний інструктаж працівникам проводить спеціаліст з охорони праці в кабінеті, інструктажі (первинний, повторний, цільовий та позаплановий) – проводяться на робочому місці.

Внутрішні нормативні акти з охорони праці розроблені, затверджені та використовуються в роботі.

   Працівники ПП «Джеломанов К.М.» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, а також миючими та дезінфікуючими засобами. Створено належні санітарно-побутові умови. В усіх спорудах та на території підприємства підтримується порядок.

   Щорічно на підприємстві плануються заходи, спрямовані на доведення умов та безпеки праці згідно вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Працівники при прийнятті на роботу проходять первинний медогляд, а в процесі роботи – періодичні медогляди, відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом     Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. 

  З метою пропаганди безпечних умов праці, в усіх підрозділах підприємства обладнані куточки з охорони праці, які забезпечені нормативно-правовими актами з питань охорони праці та наглядною агітацією.

Інформаційна робота про заходи з безпечного виконання робіт організована з перших днів роботи працівника:

 • під час інформування працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

 • під час проведення вступного та первинних (повторних), цільових та позапланових інструктажів;

 • під час проведення навчань з питань охорони праці, нарад, семінарів.

  Режим праці та відпочинку працюючих регламентується «Правилами внутрішнього розпорядку», наказами та відповідними нормативними актами.

На підприємстві діє колективний договір між адміністрацією та найманими працівниками, який зареєстрований у   Мангушській райдержадміністрації.

   На підприємстві забезпечується протипожежний режим.    

  Систематична і цілеспрямована робота з охорони праці дає можливість убезпечити життя і здоров'я працівників від негативних виробничих факторів та звести до мінімуму ризики настання нещасних випадків та професійних захворювань.

 

Мангушське відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування

України в Донецькій області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора