Мангушська Районна Державна Адміністрація

Донецька область, Мангушський район

Історія Мангушського району

Наша земля багата своєю славетною історією, незабутніми великодуховними культурними надбаннями, своїми природними багатствами.  Мангушський район наймолодший у Донбасі (утворений 8 грудня 1966 року), але має багате історичне минуле. Історія виникнення  Мангушського  району пов'язана з переселенням греків з Криму в Приазов'я. Греки принесли з собою і назви тих поселень, звідки вони прийшли: Урзуф, Ялта. Вихідці з кримського села Мангуп заснували теперішній Мангуш.

Мангуш, село, засноване в 1780 р. У 1780р. парафіяни влаштували в селі невелику кам'яну Федоро-Стратіл івску церкву, а в 1784г. побудували велику церкву (Феодосій, с.328)  яка проіснує до 1859р. тоді була  збудована нова церква, зруйнована в роки радянської влади. (С.А.Калоєров: В послереформеної царської Росії т.3.- з 557)

Район пишається своїм минулим та має перспективне майбутнє.  В районі розташовані ряд ландшафтних парків – пам’яток природи, які являються важливою складовою екологічної мережі Донеччини. На новому місці вони поспіхом побудували із саману 40 хатинок, у яких мешкало близько 200 осіб. Переселенцям довелось орати цілину, розводити худобу. Господарство було майже натуральним. Переселенці отримали право вільної ловлі риби в морі, звільнювались від сплати податків на 10 років, від військової повинності, мали свій суд, поліцію. На початок 70-х р. XIX ст. були повністю ліквідовані всі пільги, а їх села увійшли до створеного в 1874 р. Маріупольського повіту. В січні 1918 року в смт. Мангуш булла встановлена Радянська влада.

У 30-х роках місцева громада зазнала масових чисток. Сталінський режим знищив значну кількість місцевого населення як неблагонадійного. Також місцеве населення постраждало від голодомору, але завдяки морю мало більше шансів на виживання.

У роки Другої світової війни більше 8 тис. мешканців району воювали на фронті. Загинули в боях — 906, померли в госпіталях — 257, пропали без вісті — 1216 осіб. Трьом воїнам-землякам присвоєнозвання Героя Радянського Союзу: Безух Михайлу Івановичу, уродженцю с. Білосарайська Коса ,підполковникуМурзі Іллі Митрофановичу — уродженцю смт. Мангуш (йогоім'я присвоєно Мангушській ЗОШ № 2 та вулиці, на якійвін жив), Московченку Григорію Савелійовичу — уродженцю с. Стародубівка (йогоім'ям названа Стародубівськасільська школа).

Майже 200 жителів району брали активну участь в ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

27 листопада 2015 року районною радою прийнято рішення про перейменування району на Мангушський. Рішеннямає бути затверджене Верховною Радою

Мангушський район сучасний.

Мангушський район – це мальовничий крайу південно-західнійчастині Донецької області, розташований на березі Азовського моря. На півночі межує з Нікольським районом, на заході – з Запорізькою областю, на півдні омивається водами Азовського моря, а на сході прилягає до земель великого промислового міста Маріуполь.

Адміністративним центром Мангушського району являється селище міського типу Мангуш(до 1995 року – смт. Першотравневе)

Загальна площа району  794,7 кв. км. (або 79470,1 га.), що займає  майже 3% території області (район найменший по площі серед 18 районів області):

                        у т.ч.:     -     с/г землі                    69318,6 га              87,2% території

                                  з них с/г угіддя                    67815,6 га

                                        у .т.ч. рілля                   59025,9 га

                                          пасовища                    6938,4   га

-         ліси та інші лісо вкриті площі                    3514,7 га                4,4%

-         забудовані землі                                        3739,6  га               4,7%

В адміністративно-територіальному устрої району 8 територіальних громад (2 селищні та 6 сільських рад), яким підпорядковано 26 населених пунктів, у тому числі два селища міського типу  (Мангуш та Ялта) і 24 села.

Населення району становить 26,9 тис. осіб (0,6% населення області) з невеликою перевагою міського населення над сільським.  В районі проживає 13,4 тис. осіб сільського населення (49,7%) та  13,5 тис. осіб міського (50,3%). Із загальної кількості населення 29% –пенсіонери   (7870 осіб);   населення у працездатному віці – майже 60% (16,1 тис. осіб).

Щільність населення району – 34 особи на 1 кв. км.

У національному складі переважають українці, які становлять 50%, росіяни займають 27%, греки - 20%.

Люди, які зростають і пускають на цій землі міцне коріння – щедрі серцем і чуйні душею, дружелюбні і товариські, творчі натури, а насамперед – надзвичайно трудолюбиві.

Безпосередня близькість району до великого промислового центру Донбасу – міста Маріуполь визначила розвиненість транспортної інфраструктури. По території району проходить міжнародна автомобільна дорога загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог), яка співпадає з частиною європейського маршруту E58, що бере свій початок в австрійському Відні і закінчується в російському Ростові-на-Дону. 

Мангушський район – це курортна перлина Донбасу і всієї України. На півдні район омивається водами Азовського моря – природним раритетом планетарного масштабу – найменшим, найдрібнішим, найпрісноводнішим, найвіддаленішим від Світового океану на Земній кулі. На узбережжі моря розташовані 6 населених пунктів, три з яких згідно з Постановою КМУ від 15.12.97р. №1391 віднесені до курортних  с. Урзуф, с. Мелекіне, смт. Ялта, а також села Бабах-Тарама, Юр’ївка та Білосарайська Коса, яка являється крайньою  південною географічною точкою Донецької області. До речі, ще за часів Київської Русі на цьому місці було місто Бєлгород, але захопили його татаро-монголи перейменували місто в Білосарай. Він був центром торгівлі з венеціанськими і генуезькими купцями, але з часом торгівля затихла і Білосарай став всього лише невеликим селищем на узбережжі Азовського моря.В межах району знаходиться 56 км берегу моря з унікальними мілководними піщаними пляжами. На відпочиваючих тут чекають м'який клімат узбережжя Азовського моря. Рекреаційний потенціал відповідає найвищим світовим стандартам: тепле мілководне море, комфортні ракушечно - піщані пляжі, благоприємні сприятливі кліматичні умови (велика кількість ясних днів), морські бризи, які несуть на узбережжя велику кількість чистого, збагаченого озоном, солями та мікроелементами повітря, запаси мінеральних вод та лікувальних грязей, вигідне географічне розташування, розвинута транспортна інфраструктура.

Азовське море і його прибережна територія являється одним із важливих природних багатств України у Донецькій області.  Азовське узбережжя має високі потенціальні можливості для розвитку сучасної туристичної індустрії, безцінною особливістю якої являється поєднання туризму з відпочинком і оздоровленням. Воно має унікальні природно – кліматичні умови, багату історико-культурну спадщину  з історичним скіфським минулим, національно-етнографічні та матеріальні ресурси. 

 Вздовж узбережжя Азовського моря в межах району розташовано більше двохсот  оздоровчих установ, що займають прибережну смугу шириною 200 — 800 метрів.  За літній період на узбережжі району оздоровлюється 350-400 тисяч жителів України та Ближнього зарубіжжя. На території району є неосвоєні великі запаси лікувальної мінеральної води та лікувальної грязі, які можуть бути використані (при умові інвестування) для цілорічного повноцінного відпочинку та лікування населення України та інших країн.

Район своїм географічним розташуванням відноситься до Центрального степу. Клімат помірно-континентальний з засушливо-суховійними явищами. Вітрові маси обумовлюють низькі температури взимку з холодними, а восени та влітку – сухими гарячими вітрами. 

Згідно схеми природного сільськогосподарського районування Першотравневий район включений у Донецько-Дніпропетровський округ степної лівобережної зони. Територія району являє собою степну рівнину, яку перетинають річки, лимани, чисельні ріки та яри. Основний ґрунтовий покров – чорноземи  звичайні, середньогумусові. По кількості опадів територія району відноситься до зони недостатнього зволоження.

На території району протікає чотири ріки загальнодержавного значення (Берда, Зелена, Каратюк та Каратиш) та дві  ріки місцевого значення  (Суха та Мокра Білосарайки). 

Загальна довжина рік, що протікають в районі становить майже  50 км. На ріках загальнодержавного значення побудовані 3 водосховища: Урзуфське, Захарівське та Стародубівське. Крім рік та водосховищ в районі знаходиться 44 ставки, загальна площа дзеркала яких становить 432 га.

Національний природний парк “Меотида” – створений  Указом Президента України №1099/2009  від 25.12.2009. Парк створено на території Нікольського, Новоазовського та Мангушського районів з метою збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів узбережжя Азовського моря, (а також території Білосарайської коси), що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. Загальна площа парку 3580,9467, у тому числі на  території Мангушського району – 1638,187 га. (або 45,7%).

Різноманітність та колорит об’єктів природно-заповідного фонду утворюють привабливі умови для розвитку рекреації, культурно-пізнавального туризму.

Регіональний ландшафтний парк “Меотида” – створено рішенням Донецької обласної ради від 30.06.2000  № 23/14-304. Загальна площа на території Мангушського району – 7938,7 га. Парк створено з метою збереження, відтворення та ефективного використання природних комплексів, що мають особливе значення для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, природоохоронну, оздоровчу, рекреаційну, історико-культурну , наукову, освітню та естетичну цінність. До складу парку увійшли заказники загальнодержавного значення «Білосарайська коса» та «Приазовський чапельник», пам’ятка природи місцевого значення «Соснові культури», регіональний ландшафтний парк  “Половецький степ”.

Державний ландшафтний заповідник “Білосарайська Коса” – загальна площа – 616 га.  Був створений згідно постанови Ради Міністрів України від 25 лютого 1980 року № 132 з метою забезпечення охорони   серповидного півострова в Азовському морі з озерами, лиманами і мілководдями. Заповідник має велике пізнавальне, наукове  та екологічне значення.

Державний орнітологічний заказник

“Приазовський чапельник “– оголошений Указом Президента України від 04.11.2000 року  № 1207/2000. Загальна площа 100 га. Територія являє собою заболочену ділянку, яка є містом гніздування великої кількості гідрофільних видів птахів.

Регіональний ландшафтний парк “Половецький степ” -  створений рішенням Донецької обласної ради від 19.02.2000 року № 23/11-253 на площі 1335 га в межах Нікольського і Мангушського районів. Парк створено  з метою збереження та раціонального використання природних комплексів та об’єктів цілинних степових ландшафтів Північного Приазов’я в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях. На території «Половецького степу» збереглися ділянки цілинних типчаково-ковильних і петрофітних степів, типових для Північного Приазов’я. Мальовничі ландшафти і сприятливі умови для полювання та інших видів організованого відпочинку надають території регіонального ландшафтного парку значну рекреаційну цінність. Парк розташований в басейні річки Берда та її притоці р. Темрюк.

Комплексна пам’ятка природи місцевого значення - “Соснові культури” – створений рішенням Донецької обласної ради від 21.06.1972 року № 310, знаходиться між смт. Ялта і селом Юр’ївкаМангушського району. Загальна площа – 5 га. Входить в Ялтинське лісництво. Являє собою сосни на березі Азовського моря, посаджені в 1954 році на черепашкових пісках. Пам’ятка має велике значення як досвід облисіння  сухих пісків і створення зеленого поясу на узбережжі Азовського моря. Цей ліс і створення зеленого поясу – являється єдиним сосновим насадженням на півдні області.

Наш район відомий не тількиузбережжям. Пріоритетним напрямком діяльності являється також агропромисловий сектор. Він забезпечує  району до 70% річного валового виробництва продукції.

Промисловість Мангушського району представлена 2 підприємствами, а самє:- підприємством харчової промисловості ТОВ «Форіца», яке діє з 1997 року і виробляє ковбасні вироби та консерви м’ясні;

- та підприємством ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Маріленд», яке виробляє труби гнучкі  з металів чорних, 50% продукції якого реалізовується  за межі України.

В районі сформований  значний сектор малого підприємництва, доля якого в загальному обсязі реалізації продукції, товарів і послуг  складає 86%.

Населення району обслуговують 183 підприємств торгівлі та 37 підприємств ресторанного господарства.  Населення району обслуговують 183 підприємств торгівлі та 37 підприємств ресторанного господарства.

Діяльність навчально-виховних закладів району

Навчально-виховний процес в районі здійснюють 13 загальноосвітніх шкіл 1-III ст., в яких навчається 2075 учнів і 7 дошкільних закладів, які відвідують 566 дітей. На ремонті знаходиться дитячий садок  «Аліса» на 220 міст, трьохповерховий, площа – 1237,5 кв.м.

В районі – 5 російськомовних шкіл, 8 – україномовних. В населених пунктах з компактним проживанням грецького населення вивчається грецька мова.  Освітній процес здійснюють 314 педагогічних працівників.

Задачі, які стоять перед кожною ланкою системи освіти району – виховання громадянина України, національно-патріотичне виховання  учнівської молоді,  в дошкільній освіті – збереження мережі дошкільних закладів і вирішення питання забезпечення всіх бажаючих місцями. Серед основних задач позашкільної освіти залишається безперервність і спадкоємність освітньо-виховної роботи, виявлення і розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі творчої діяльності в гуртках і інших творчих об’єднаннях, залучення до занять в гуртках дітей вимушених переселенців..   Доступність і якість освіти – пріоритетні питання діяльності навчально-виховних закладів.

З метою реалізації державної політики з питань соціальної підтримки дітей з особливими потребами, особлива увага приділяється ранньому виявленню дітей, які мають порушення в розвитку. Для 28 дітей організоване індивідуальне навчання.

  Учбовий процес сьогодні неможливо представити без соціально-психологічного супроводу, який здійснюють 11 практичних психологів. Одним із пріоритетних напрямків роботи психологічної служби є соціально-психологічний супровід дітей першого року навчання. Поряд з головним напрямком  діяльності, визначені нові задачі: психологічна підтримка вимушених переселенців в нових умовах проживання і навчання, психологічний і соціальний супровід дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також їх батьків.

Учні всіх шкіл беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах. У 2015 році проведено районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 13 учбових дисциплін. В районному етапі прийняли участь 205 учнів, переможцями і призерами стали 59 учнів. За кількістю переможців і призерів лідерами стали команди Ялтинської ЗОШ №1 (15 переможців), Мангушської ЗОШ №2 (12 переможців), Ялтинської ЗОШ №2 ( 9 переможців). 12 школярів стали учасниками обласного етапу.

З метою популяризації фізико-математичних, природничих, гуманітарних дисциплін учні шкіл району приймають участь в Міжнародних і Всеукраїнських інтерактивних конкурсах. В 10 конкурсах прийняли участь 650 учнів, з них переможцями стали 101, лауреатами – 93 учня. Найбільшу активність проявили учні Ялтинської ЗОШ №1, Ялтинської ЗОШ №2, Урзуфської ЗОШ.

Однією із перспективних форм роботи з обдарованими дітьми є діяльність Малої академії наук

В районі функціонує 4 секції. За аналізом основних показників діяльності учбових закладів, кращими в рейтинзі загальноосвітніх і дошкільних учбових закладів  стали Урзуфська ОШ, Мангушська ОШ №2, Комишуватська ОШ; ясла-сад «Червоний капелюшок» (смт. Ялта), ясла-сад  «Оленка» (смт.Мангуш), ясла-сад «Ягідка» (с.Урзуф).

Одним із головних показників результативності роботи загальноосвітніх закладів є результати зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами рейтингу  кращі показники по району в УрзуфськійЗОШ.Нові умови розвитку пред’являють до системи освіти нові вимоги, основними з яких є: якість освітнії послуг, адаптація випускника в сучасному інформаційному суспільстві; здатність до самореалізації, виховання патріотизму .

Охорону здоров’я

в районі представляють: Центральна районна лікарня на 120 стаціонарних ліжок та поліклінікою на 300 відвідувань в зміну, комунальний заклад  «МангушськийЦентр первинної медико-санітарної допомоги», в який входять 6 амбулаторій та 15 фельдшерсько-акушерських пунктів. У закладах охорони здоров'я Мангушського району працюють 44 лікаря і 142 медичних спеціаліста. Забезпеченість  лікарями складає 16,1 на 10 тис. населення.

Для діагностики захворювань в Мангушській ЦРЛ обладнані:клінічна, біохімічна лабораторії, кабінети для ендоскопічного і рентгенологічного обстеження, кабінет функціональної діагностики з апаратурою УЗД, холтерівське моніторування, ЕКГ;фізіотерапевтичний кабінет.

У лікарні працюють Хірургічне , терапевтичне, неврологічне , гінекологічне відділення.В ЦРЛ маються 6 палат для пільгової категорії громадян на 13 ліжок, палати відремонтовані, частково укомплектовані холодильниками, ТВ, кондиціонерами. За перше півріччя на цих ліжках проліковано 74 чол., середнє перебування 12,8 днів.

Культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої завдання

Для задоволення культурних, естетичних і духовних потреб в районі функціанують1 районний Будинок культури, БК КФМ ім.Груби, Ялтинський БК та 15 сільських клубних закладів (7 сільських Будинків культури,  та 8 сільських клубів). Централізована бібліотечна система з 18 бібліотеками, районна школа мистецтв з 5 філіями, районний музей бойової і трудової слави.

Станом на 01.01.2017 року у Мангушському районі  працює  110 клубних формувань, в яких займаються понад  1620 людей. З них колективів художньої творчості  72, в них займається 858 учасників. 8 колективів  носять звання «народний аматорський колектив»,

Спорт

Матеріально-технічне забезпечення галузі спорту  в Мангушському районі виглядаєнаступним чином: функціонують 69 спортивна споруда, з них 13 майданчиків з тренажернимобладнанням, 6 футбольні поля та 32 іншихспортивнихмайданчиків. Функціонуютьдев’ятьспортивнихзалів у ЗОШ району. Усьогофізичною культурою у сільськіймісцевостізаймаються 1954 особа за наступними видами спорту: баскетбол, бокс, волейбол, пляжний волейбол, дзюдо, настільнийтеніс, теніс, футбол, хокей з шайбою, армспорт, більярд, гирьовий спорт, перетягування канату, футзалу, шахи, шашки, пауерліфтинг.

Культурна спадщина району

На території району розташовано 420 пам'яток історії, культури та археології

У нашому районі всі пам'ятники історії і культури знаходяться в комунальній власності селищних та сільських рад.

На державному облік знаходяться 22 пам'ятника історії і культури: 15 братських могил радянських воїнів Південного фронту, могила воїну –інтерналісту, дві братські могили часів громадянської війни, одна будівля, два пам'ятника- символи. Біля 30 пам'ятников місцевого призначення

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора